دانشکده مهندسی شیمی- اخبار جاری
ارتقاء علمی جناب آقای دکتر احد قائمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/14 | 
بر اساس جلسه هیأت ممیزه دانشگاه، پرونده جناب آقای دکتر احد قائمی به منظور ارتقاء به مرتبه استادی بررسی و مورد موافقت قرار گرفت. ضمن عرض تبریک صمیمانه به ایشان، از خداوند متعال توفیق روز افزون را آرزومندیم.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=15.5876.69645.fa
برگشت به اصل مطلب